top of page

Kan ik loopbaancheques gebruiken bij stress en burn-out?

‘Ik voel me gestresseerd door mijn werk en futloos. Wat kan ik hieraan doen?’ Dit is één van de situaties waarvoor VDAB aangeeft dat je loopbaancheques kan aanvragen (VDAB, 2020a). Een deel van het antwoord op de vraag ‘Kan ik loopbaancheques gebruiken bij stress en burn-out?’ is dus ‘ja’. Maar er zijn ook tal van situaties waarbij loopbaancheques (nog) niet gebruikt kunnen worden. Veel hangt bv. af van de mate van stress en of deze loopbaan gerelateerd is of niet.

Indien je spanningsklachten ervaart, loopbaan gerelateerd of niet, dan ga je best altijd eerst langs bij de huisarts. Hij of zij kan een diagnose stellen, je reeds op weg helpen met eerste adviezen en je doorverwijzen naar een begeleiding die op dat moment het beste bij jou past. Bij een lichte mate van stress op het werk kan je meteen doorverwezen worden naar een loopbaancoach maar bij hevigere spanningsklachten of een burn-out kan hij of zij je (eerst) doorverwijzen naar een psychiater of psycholoog of naar een stress- en burn-outcoach. Bij hevigere spanningsklachten is het nl. belangrijk dat je eerst recupereert en terug voldoende energie hebt alvorens je aan de slag kan gaan met belangrijke loopbaanvragen in je leven. Is je spanning matig en niet loopbaan gerelateerd? Ook dan kan de huisarts je doorverwijzen naar een stress- en burn-outcoach.

Wat doet een psycholoog/psychiater?  

Indien je spanningsklachten gepaard gaan met depressie, verslavingsproblematieken, enz. en dus ‘gecompliceerd’ zijn, dan ga je best langs een psycholoog of psychiater. Deze persoon kan jou bv. helpen om oude trauma’s te verwerken, over een verslaving heen te geraken en zo verder.

Wat doet een stress- en burn-out coach?

Samen met een stress- en burn-outcoach maak je in eerste instantie een analyse van je stressklachten en –bronnen en bekijk je je energiegevers en energievreters, zowel op privé- als werkvlak. In deze fase bekijk je reeds in beperkte mate waar je stress vandaan zou kunnen komen en ga je vooral recupereren door bv. te rusten, relaxatietechnieken toe te passen, piekeren te verminderen en emoties een plaats te geven. Vervolgens leer je omgaan met stress en emoties en bekijk je samen waar je een focus van groei kan leggen. Dit kan bv. zijn door te bekijken waar je invloed op hebt, hoe je met stress kan omgaan, waar jouw grenzen liggen, hoe je je zelfvertrouwen kan vergroten, enz.

Wat doet een loopbaancoach?

Indien je volgens je arts of psycholoog voldoende energie hebt en je spanningsklachten loopbaan gerelateerd zijn, dan kan je bij een loopbaancoach terecht met loopbaancheques (VDAB, 2020b). Samen kan je bekijken welke talenten je hebt, waar je motivaties en waarden liggen en hoe dit vertaald kan worden naar een job. Zo kan je je loopbaan een nieuwe wending geven of bekijken hoe je anders met de huidige situatie kan omgaan.

Auteur: Vicky Van Woensel

Bronnen:

VDAB (2020a), Is loopbaanbegeleiding iets voor mij? Geraadpleegd via: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/wat

VDAB (2020b), Loopbaanbegeleiding. Geraadpleegd via: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

bottom of page