top of page
handen.jpg

Innerlijk Kind coaching

Wat is het Innerlijke Kind?

Kind zijn is een hele belevenis: je wordt geboren, je groeit, je leert de wereld kennen, je leert wandelen en praten, je leert hoe je je best gedraagt om aandacht te krijgen, je leert wat mag en niet mag van je ouders en andere mensen in je omgeving, enz.

Kind zijn kan een zeer gelukkige tijd zijn waarbij iemand opgroeit tot een, over het algemeen, gelukkig volwassen persoon. Veel volwassenen, echter, zijn in hun kindertijd op één of andere manier gekwetst geweest, of hebben zich moeten aanpassen, of waren niet gewenst, of kregen niet voldoende liefde, enz. 

 

Deze ervaringen kunnen zich op volwassen leeftijd vertalen in klachten zoals:

  • niet gelukkig zijn

  • niet tevreden zijn met jezelf

  • in het hoofd zitten (en dus het voelen zoveel mogelijk beperken)

  • relatieproblemen in de liefde en op het werk

  • burn-out

  • het gevoel niet gehoord of gezien te worden

  • behoeftes die niet worden ingevuld

  • niet goed in je lichaam zitten

  • een innerlijk kritisch stemmetje dat steeds jouw weg wil bepalen

  • enzovoort...

Indien deze zaken gerelateerd zijn aan gebreken of kwetsuren uit je jeugd, dan kan een Innerlijk Kind Coach jou hierbij helpen.

Hoe werk ik als Innerlijk Kind Coach?

In je kindertijd (we kijken vooral naar 0 tot 8 jaar) had je nog geen of weinig taal om je behoeften en wensen te communiceren. Het limbische systeem in je hersenen, waar je emoties zitten, is al voor een deel gegroeid terwijl de neocortex, waar bv. taal en logisch redeneren aanwezig zijn, nog niet zo groot is. Je kon echter wel voelen wat je miste en bv. boos, verdrietig of angstig reageren. Soms neem je deze gevoelens mee naar je leven als volwassene, waardoor ze je kunnen tegenhouden om als volwassene volledig te leven. Je gaat dan meer overleven, zoals je dat als kind gewend bent geweest. 

Omdat je in je kindertijd vooral kon voelen wat je miste, zoals hierboven beschreven, werkt een Innerlijk Kind Coach dan ook via de weg van het gevoel om een klacht dieper te gaan bekijken. Een Innerlijk Kind Coach laat je ervaren wat je als kind niet gekregen hebt en wat je als kind niet hebt kunnen oplossen. Zo kan je de stukken uit het verleden helen en meer in je kracht staan als volwassene in het heden. 

Via ervaringsgerichte oefeningen a.d.h.v. één-op-één coaching kom je tot meer inzicht in jezelf en in hoe je met je klachten kan omgaan als volwassen persoon.  Er wordt vertrokken vanuit de theorie van de Transactionele Analyse en volgende technieken kunnen aan bod komen: Voice Dialogue, focusing, The Work van Byron Katie, NLP, enz.

bottom of page