top of page

Stress- en burn-outcoaching

STRESS.png
Wat is stress- en burn-out coaching?

Stress- en burn-outcoaching helpt je om preventief te leren omgaan met stress of om te gaan met reeds bestaande stress- en burn-outklachten.

 

Hieronder vind je voorbeelden van vragen waar ik je mee kan helpen:

 

 • Hoe krijg ik een betere work-life balance? 

 • Hoe kan ik beter omgaan met stressvolle situaties? 

 • Hoe krijg ik terug meer energie? 

 • Hoe kom ik uit een burn-out?

 • Hoe kom ik uit een bore-out? 

 • Hoe word ik minder perfectionistisch?

 • Hoe ga ik beter om met kritiek of geroddel?

 • Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?

 • Hoe start ik weer met werken na langdurige afwezigheid? 

 • Hoe kan ik vrij snel terug aan het werk gaan? (indien je reeds afwezig bent)

 • Hoe verklein ik de kans op herval? 

 • enz. 

Hoe werk ik als stress- en burn-outcoach?

In eerste instantie maken we samen een analyse van je stressklachten en -bronnen en bekijken we je energiegevers en energievreters, zowel op privé- als werkvlak. In deze fase bekijken we reeds in beperkte mate waar je stress vandaan zou kunnen komen en gaan we vooral kijken naar mogelijkheden om te recupereren door bv. te rusten, relaxatietechnieken toe te passen, piekeren te verminderen en emoties een plaats te geven. Vervolgens bekijken we hoe je anders kan omgaan met stress en emoties en bekijken we samen waar je een focus van groei kan leggen. Dit kan bv. zijn door te bekijken waar je invloed op hebt, hoe je met stress kan omgaan, waar jouw grenzen liggen, hoe je je zelfvertrouwen kan vergroten, enz. Deze zaken zijn in overeenstemming met het 8-stappenplan dat vanuit de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches wordt aanbevolen.

Aanvullend bekijk ik samen met jou of aspecten van Innerlijk Kind coaching in het traject geïntegreerd kunnen worden. Het Innerlijke Kind staat voor de kant in jou die kwetsbaar, speels, emotioneel, enz. kan zijn. Als je lange tijd niet luistert naar je Innerlijke Kind, dan kan dit zorgen voor een overbelasting. Je Innerlijke Kind weet bovendien intuïtief wat bij je past en wat niet en het weet wanneer je over je grenzen gaat. Dit zijn slechts enkele redenen waarom ik Innerlijk Kindwerk combineer met Stress- en Burn-outcoaching. Meer informatie over Innerlijk Kind coaching vind je hier.

 

In het geval van een mogelijke burn-out is het aangeraden om je huisarts te raadplegen alvorens je start met een coachtraject. Ook indien je spanningsklachten gepaard gaan met een andere problematiek zoals depressie, verslaving, enz., ga je best langs je huisarts, die je waarschijnlijk doorverwijst naar een psychiater of psycholoog. Deze persoon kan jou bv. helpen om oude trauma’s te verwerken, over een verslaving heen te geraken en zo verder.

Kan ik hiervoor loopbaancheques gebruiken?

Ja, afhankelijk van de mate van stress en of deze loopbaangerelateerd is of niet. Indien je spanningsklachten ervaart, ga dan eerst langs de huisarts.

 

Is je stress matig en loopbaangerelateerd? Dan kan de huisarts je doorverwijzen naar een loopbaancoach. 

Is je stress heviger of heb je een burn-out? Dan verwijst de huisarts je waarschijnlijk door naar een stress- en burn-outcoach, psycholoog of psychiater. Bij hevigere spanningsklachten is het nl. belangrijk dat je eerst recupereert en terug voldoende energie hebt alvorens je aan de slag kan gaan met belangrijke loopbaanvragen in je leven. Indien je nadien volgens je arts of psycholoog voldoende energie hebt en je spanningsklachten loopbaangerelateerd zijn, dan kan je bij een loopbaancoach terecht.  

bottom of page